Hakkımda

Serhat Ulağlı

Serhat Ulağlı - Hakkımda


Ad Soyad :
Serhat Ulağlı
Unvanı :
Profesör
Öğrenim Durumu :
Doktora
Çalıştığı Kurum :
Marmara Üniversitesi

Kars’ta dünyaya gelen Serhat ULAĞLI, ilk orta ve lise öğrenimini Kars’ın Selim ilçesinde tamamladı. Daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatından mezun oldu. 1993 yılında ÖSYM tarafından organize edilen YLS sınavı sonucunda burs kazanarak Fransa’nın Toulouse Le Mirail Üniversitesi’nde “Infulance de la Litterature Sur la litterature Turque” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı. 1998 yılında aynı üniversitede “İmage de l’Orient Turque Dans la Litterature Française” “adlı doktora çalışmasını tamlayarak doktor unvanı aldı.

Türkiye’ye dönüşünün ardından Harran Üniversitesi ve Muğla Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak, 2010 yılında Başbakanlık Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nde Avrupa uzmanı olarak, 2012-2016 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde doçent doktor olarak çalışan Serhat ULAĞLI, halen Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Kişilerarası İletişim anabilim dalında profesör olarak görev yapmaktadır.

Sosyal araştırmalarına devam eden Ulağlı , 2018 yılında USOMER (Uluslararası Sosyal Araştırmalar Merkezi) adlı organizasyonun kurucu başkanlığını yapmaktadır. Bünyesinde akademisyenlerin ve yüksek lisans - doktora öğrencilerinin de bulunduğu USOMER her ay düzenlenen konferansları, söyleşileri ve akademik dergisiyle sosyal bilimler literatürüne katkı sağlamaktadır. 

www.usomer.org / www.usomerdergi.com

Soru, görüş ve talepleriniz için : serhatulagli@hotmail.com

 

Öğrenim Durumu

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Fransız Dili ve Edebiyatı

Cumhuriyet Üniversitesi

1992

Yüksek Lisans

Faculté des Lettres

Université de Toulouse Le Mirail Fransa

1995

Doktora/S.Yeterlik/Tıpta Uzmanlık

Faculté des Lettres

Université de Toulouse Le Mirail Fransa

1998

Doçentlik

İletişim Bilimleri

Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK)

2009

Profesörlük

İletişim Fakültesi

Marmara Üniversitesi

2016

 

AKADEMİK UNVANLAR

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Araştırma Görevlisi

Üniversite de Toulouse Le Mirail, Fransa (Y.Ö.K.)

1993-1999

Yardımcı Doçent Dr.

Harran Üniversitesi

1999-2003

Yardımcı Doçent Dr.

Muğla Üniversitesi

2003-2009

Doçent Dr.

Y.Ö.K. Üniversitelerarası Kurul

2009-2010

Doçent Dr.

Başbakanlık, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

2010

Doçent Dr.

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2011-2012

Doçent Dr.

Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi

2012-2016

Prof. Dr.

Marmara Üniversitesi, İletişim Fakültesi

2016-

 

HAZIRLANAN TEZLER
 
A. YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI VE TEZ DANIŞMANI:
Influence de la Littérature française sur la littérature Turque, (Türk Yazınında Fransız Etkisi) Université de Toulouse Le Mirail, 1995 Fransa
Danışman: Prof. Renée De Symirnoff
 
B. DOKTORA TEZİ BAŞLIĞI VE DANIŞMANI:
Image De l'Orient Turc dans la littérature française -De Chateaubriand à Gide,  (Fransız Yazınında Doğu Türk İmgesi) Üniversite de Toulouse Le Mirail, 1998 Fransa
Danışman: Prof. Renée De Symirnoff
 

YÖNETİLEN DOKTORA TEZLERİ 

 1. Neslihan YAHŞI, Kamu Diplomasisinde Algı Yönetimi Stratejileri ve Uygulamaları: Türk Dış Politikası Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023
 2. Çağrı KARA, 1940-2109 Yılları Arasında Türkiye’de Yayınlanmış Kadın Dergilerinde Toplumsal Cinsiyet Sunumunun Dönemsel İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2023
 3. Gülden DEMİR, Gençlik Algısı: ’Genç Yasam Dünyası’ ile İlgili Gençler Üzerine Bir Araştırma Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
 4. Zehra Nilgün ARKAN, Hakikat Sonrası Çağda Yalan Haber Üzerinden Söylem Analizi: Twitter Örneği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2022
 5. Esra Üçok ÖKSÜZ, Örgüt İçi İletişimin Örgütsel Bağlılığa ve Çalışan Motivasyona Etkisinin İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,2021
 6. Caner YAZICIOĞLU, Akademisyenlerde Tanrı Kompleksinin Sosyalizasyon Sürecine Etkileri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021
 7. Emrah ERİŞ, Basın Çevirilerinde Diller ve Kültürlerarası Farklılıklar, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü 2018

YÖNETİLEN YÜKSEK LİSANS TEZLERİ 

 1. Erol Hatipoğlu, Kültürlerarası İletişimde Çeviri Metinlerle İmaj Oluşturma, 2021
 2. Orhun Doğuş Yılmaz, Gündelik Yaşamda Kişilerarası İletişim: Bir Yapılandırılmış Kuram Oluşturma Çalışması, 2021
 3. Aylin Mercan, Kültürlerarası İletişim Bağlamında Türkiye'de Yaşayan Göçmen Örneği Üzerinden Türkiye İmajı, 2021
 4. Feyza Yurtekin, Ermeni Soykırım İddialarına Karşılaştırmalı İletişim Çözümlemesi, 2020
 5. Metin Esin, Teknoloji ve Birey İletişiminde Ergonomik Paradigmalar, 2020
 6. Fırat Güneş, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi Sonrası Yapılan İletişim Çalışmalarında Kimlik Oluşturma Çabaları, 2020
 7. Seyithan Sevinç, Haber Söyleminde İslamafobinin Üretimi Yeni Zelanda Örneği ,2020
 8. Yunus Emre DELİ, Kültürlerarası İletişim Kapsamında Temel Atıf Hatası Örneği Olarak İslamofobinin Değerlendirilmesi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2020
 9. Sena Katırcı, Siyaset Sosyolojisinin İmgesel Yansımaları, 2019
 10. Tuğba Aybek İnan, Medyanın Aile İçi İletişimde Güven Algısına Etkisi, 2019
 11. Cevdet Bingöl, Kültürlerarası İletişim sürecinde Kültür, Kültürel Kimlikler ve Çeviri İlişkisi, 2010
 12. Selvi Akfırat, İkna Odaklı Metin Türleri Olarak Reklam Metinleri, 2010
 13. Duraniye Çınar, Türkiye'de Cumhuriyet Döneminde Gerçekleştirilen Çeviri Hareketinin Türkçe ve Türk Kültürlerine Etkileri, 2010
 14. Melda Keser, Yoko Tawada'nın Almanca Yazdığı Eserlerinin Çeviribilim Düzleminde İncelenmesi, 2009
 15. Özge Çetin, Çeviride İnsan Zekası ve Yapay Zeka, 2009
 16. Sevcan Seçkin, Felsefi Metinleri Çeviri Eleştirisindeki Yeri ve Önemi, 2009
 17. Melda Keser, Yoko Tawada'nın Almanca Yazdığı Eserlerinin Çeviribilim Düzleminde İncelenmesi, 2009
 18. Figen Emek, Stanley Kubrick'in "Otomatik Portakal" Filminin Türkçe'ye Çevirisinin İncelenmesi, 2009
 19. Şaziye Cambaz, Sömürgecilik Sonrası Batı Yazınının Çevrisinde Ötekilik, 2008
 20. Kamil Günay, George Orwell'in "Hayvan Çiftliği" adlı eserinin Türkçe'ye Çevirilerinin Eleştirisi, 2007
 21. Emel Aksoy, Zadie Smith'in "White Teeth" Adlı Romanının Çevirisindeki Öteki Kavramına İmgebilimsel Yaklaşım, 2007
 22. İsmail Zeki Dikici, Çeviri ve Dilbilim İlişkisi, 2007