Eğitimler

1 Siyasal iletişim
2 Siyasal kampanya yönetimi
3 Etkili iletişim
4 Duygu yönetimi
5 Kriz yönetimi
6 Kamu Algı yönetimi
7 Kurumsal kimlik ve kurumsal imaj
8 Marka yönetimi
9 Medya okur yazarlığı
_________