SİYASAL DALKAVUKLUĞUN RETORİK ANLATISI : SANAT VE KÜLTÜR